Rapid Recovery™ met Zimmer Biomet

Bij Zimmer Biomet streven we altijd naar de hoogste normen voor patiëntveiligheid, kwaliteit en integriteit. Het Rapid Recovery programma ondersteunt deze missie en is ontworpen om alle aspecten van de patiëntenzorg te optimaliseren; zowel voor, tijdens als na de ziekenhuisopname. Zimmer Biomet ondersteunt al 20 jaar ziekenhuizen in heel Europa bij het implementeren van het Rapid Recovery programma om zo de patiëntenzorg te verbeteren, de multidisciplinaire samenwerking te versterken en de huidige, wetenschappelijk onderbouwde standaarden te implementeren. Dankzij de nauwe samenwerking met een Advisory Board met een uitgebreide expertise op het gebied van fast-track chirurgie, hebben we al veel indrukwekkende en duurzame resultaten bereikt.

Onze experts op het gebied van verandermanagement werken nauw samen met ziekenhuizen om hen te ondersteunen bij het verlenen van hoogwaardige patiëntenzorg, het verbeteren van de medewerkerstevredenheid en het verder optimaliseren van operatieve resultaten en financiële prestaties. We werken samen met medewerkers uit alle beroepsgroepen die bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn, om zo een multidisciplinair team op te zetten, gericht op het creëren van efficiënte trajecten die het hoogste niveau van patiëntenzorg bieden met verbeterde patiëntresultaten (PROM's) en verhoogde patiënttevredenheid (PREM's).


Informatie voor Patiënten

Het Rapid Recovery programma is ontworpen om u te helpen bij een optimaal en veilig herstel na een gewrichtsvervangende operatie. Door u voor te bereiden op uw operatie en zo snel mogelijk na de operatie aan uw herstel te werken, kan een betere functie met minder complicaties worden bereikt. Met Rapid Recovery bent u als patiënt actief betrokken bij uw eigen behandeling door middel van effectieve voorlichting en uitgebreide training.


Informatie voor Zorgverleners

Het Rapid Recovery-programma van Zimmer Biomet is een ‘evidence based’ concept dat de principes van fast-track chirurgie combineert met procesoptimalisatie, patiëntbetrokkenheid, klinische verbeteringen, evaluatie, strategie en marketing.


Informatie voor Zorgmanagers

Rapid Recovery is een evidence-based programma dat fast-track chirurgie combineert met procesoptimalisatie om de best mogelijke zorg voor uw orthopedische en trauma patiënten te helpen bereiken, door middel van multidisciplinaire samenwerking en duidelijk gedefinieerde standaarden. Het programma wordt ondersteund door een Advisory Board met expertise op het gebied van fast-track chirurgie.

Alle inhoud op deze website wordt beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Zimmer Biomet of zijn gelieerde ondernemingen, tenzij anders aangegeven, en mag niet worden herverdeeld, gedupliceerd of openbaar gemaakt, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zimmer Biomet.
Resultaten zijn niet noodzakelijk typisch, indicatief of representatief voor alle patiënten. Resultaten zullen variëren afhankelijk van gezondheid, gewicht, activiteit en andere variabelen. Alleen een medische professional kan de behandeling bepalen die geschikt is voor uw specifieke aandoening. Passende postoperatieve activiteiten en beperkingen zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Bespreek met uw chirurg of gewrichtsvervanging de juiste keuze voor u is en wat de risico's van de procedure zijn, waaronder het risico van slijtage van het implantaat, infectie, losraken, breken of falen.